top of page

ORAN 2024

Klike sou tit sesyon an pou li deskripsyon ak/oswa rezime - klike sou bouton an tounen pou retounen nan orè a

Mèkredi 17 janvye

OUVERTI PERFORMANS

6:30-9:30PM

DETAY POU VINI

Jedi 18 janvye

 

8:30am

 • Enskripsyon

9:00am

 • Byenvini

9:30 am​

10:30am

 • Kraze

10:45am

11:45am

 • Manje midi

1:00 pm

2:00 pm

 • Kraze

2:15 pm

3:15 pm

 • Kraze

3:45 pm

6:00 pm

Vandredi 19 janvye

 

 

8:30am

 • Enskripsyon

9:00am

 • Byenvini

9:15am

10:15am

 • Kraze

10:30am

11:30am

 • Kraze

11:45am

12:45 pm

 • Manje midi

2:00 pm

3:00 pm

 • Kraze 

3:15 pm

4:15 pm

 • Kraze

4:30 pm

bottom of page